Andre læger i klinikken

Thao Vo: Thao er færdig med sin kliniske basisuddannelse og skal være hos os fra 2. april til 31. august 2024.

Uddannelseslæger i klinikken:

Malthe Franch Andersen: Fase 2-læge. Malthe har tidligere været i klinikken under sin uddannelse og er nu tilbage. Malthe er i klinikken fra 1. december 2023 til den 31. maj 2024.


Om læger under uddannelse

Klinikken varetager videreuddannelse af læger, som er færdiguddannet fra universitetet. Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og lægeteamet i klinikken.

I klinikken foregår der dagligt supervision af uddannelseslægerne. Som patient kan du opleve, at din konsultation bliver kortvarigt forstyrret, når vi hjælper hinanden.