Andre læger i klinikken

Uddannelseslæger i klinikken:

Aissata Diop Christiansen: Fase 3 læge. Aissata er i gang med den sidste del af sin speciallægeuddannelse i almen medicin. Aissata er i klinikken i et år fra den 1. juni 2022 til den 31. maj 2023.

Læge Aissata Diop Christiansen

Jens Christian Laursen: KBU-læge. Jens Christian er i gang med sin Kliniske Basisuddannelse og skal være et halvt år i klinikken fra den 1. februar 2023 til den 31. juli 2023.

Malthe Franch Andersen: Returlæge. Malthe har været i klinikken fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. De næste 2 1/2 år kommer Malthe i klinikken en dag om måneden, mens han uddanner sig på forskellige hospitalsafdelinger. I 2023 kommer Malthe tilbage og skal være et halvt år i klinikken.

Andre læger i klinikken:

Andreas Ruhvald Madsen: Læge. Andreas har været uddannelseslæge i klinikken, og inden han fortsætter med sin speciallægeuddannelse, skal han være i klinikken frem til marts 2023.

Læge Andreas Ruhvald Madsen


Om læger under uddannelse

Klinikken varetager videreuddannelse af læger, som er færdiguddannet fra universitetet. Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og lægeteamet i klinikken.

I klinikken foregår der dagligt supervision af uddannelseslægerne. Som patient kan du opleve, at din konsultation bliver kortvarigt forstyrret, når vi hjælper hinanden.