Andre læger i klinikken

Uddannelseslæger i klinikken:

Olivia Juhl Madsen: KBU-læge. Olivia er færdiguddannet læge og er i gang med en introduktion til specialet almen medicin. Olivia skal være i klinikken fra den 1. juni til den 30. november 2024.

Om læger under uddannelse

Klinikken varetager videreuddannelse af læger, som er færdiguddannet fra universitetet. Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og lægeteamet i klinikken.

I klinikken foregår der dagligt supervision af uddannelseslægerne. Som patient kan du opleve, at din konsultation bliver kortvarigt forstyrret, når vi hjælper hinanden.