Andre læger i klinikken

Uddannelseslæger i klinikken:

Thea Ellehammer Hansen: KBU-læge. Thea skal være i klinikken fra den 1. juli 2023 til den 31. januar 2024.

Cecilie Stage Hansen: KBU-læge. Cecilie skal være i klinikken fra den 1. september 2023 til den 29. februar 2024.

Malthe Franch Andersen: Returlæge. Malthe har været i klinikken fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. De næste 2 1/2 år kommer Malthe i klinikken en dag om måneden, mens han uddanner sig på forskellige hospitalsafdelinger. Den 1. december 2023 kommer Malthe tilbage og skal være et halvt år i klinikken frem til den 31. maj 2024.


Om læger under uddannelse

Klinikken varetager videreuddannelse af læger, som er færdiguddannet fra universitetet. Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og lægeteamet i klinikken.

I klinikken foregår der dagligt supervision af uddannelseslægerne. Som patient kan du opleve, at din konsultation bliver kortvarigt forstyrret, når vi hjælper hinanden.