Uddannelseslæger

Klinikken varetager videreuddannelse af læger, som er færdiguddannet fra universitet.

Vi er meget glade for det faglige udbytte, det giver at have en nyuddannet læge med frisk viden fra universitetet.

Læger under uddannelse
Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage behandling af patienter selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og lægeteamet i klinikken.

Alle læger under uddannelse i klinikken er færdiguddannede læger fra et universitet, som mangler speciallægeuddannelsen. I klinikken foregår der dagligt supervision af uddannelseslægerne. Som patient kan du opleve, at din konsultation bliver kortvarigt forstyrret, når vi hjælper hinanden.

Uddannelseslæger i klinikken:

Andreas Ruhvald Madsen: KBU-læge. Andreas er i gang med sin Kliniske Basisuddannelse og skal være et halvt år i klinikken fra den 1. april 2022 til den 30. september 2022.

Læge Andreas Ruhvald Madsen

Malthe Franch Andersen: Returlæge. Malthe har været i klinikken fra 1. september 2020 til 28. februar 2021. De næste 2 1/2 år kommer Malthe i klinikken en dag om måneden, mens han uddanner sig på forskellige hospitalsafdelinger. I 2023 kommer Malthe tilbage og skal være et halvt år i klinikken.